Teksti Origjinal

Тој поглед твој ме прави чуден
ме остава по цел ноќ буден
зар толку ми требаш
само ти си во мисливе.
И да е грев јас би те имал
и да си дрога би те зимал
ко ѓавол и ангел
ти си моја судбина.
Реф:
Трипувам дека сум во сон
со тебе
разгорени запалени со тебе
ко плус и минус сме
во пламен гориме
и згора се така дa остане
Когa сум со тебе мила
ко да летам
низ моета тело ти ко крв ми шеташ
ми фалиш, ми требаш
овој сон ме убива
Реф: (2x)
Трипувам дека сум во сон
со тебе
разгорени запалени со тебе
ко плус и минус сме
во пламен гориме
и згора се така дa остане

----------------

Toj pogled tvoj me pravi chuden
me ostava po cell noc buden
zar tolku mi trebash
samo ti si vo mislive.

I da e grev jas bi te imal
i da si droga bi te zimal
ko djavol i angel
ti si moja sudbina.

Reff:
Tripuvan deka sum vo son
so tebe
razgoreni zapaleni so tebe
kolku si minus me
vo plamen gorime
i zgora se taka do ostane

Kog sum so tebe mila
ko da letam
niz moeta telo ti ko krv mi shetash
mi palish, mi trebash
ovoj son me ubiva

Reff:(2x)
Tripuvan deka sum vo son
so tebe
razgoreni zapaleni so tebe
kolku si minus me
vo plamen gorime
i zgora se taka do ostane

📋 Teksti i Kartolinës

Seleksiono 1-6 rreshta nga teksti origjinal dhe tërhiqi/ngjiti në hapësirën e mëposhtëme:


Kartolina v3.1 © 2020