TEKSTI ORIGJINAL

Se Ty Te Ka Sjell Ty Te Ka
Sjell Ty Te Ka Sjell Zoti
Vec Per Mu. Mu Ka Bo Hataja.
U Ka Bo Hataja

TEKSTI

Du Met Ndjek Kadale Du
Met Prek Kadale Me Ma
Ndez Zemren Mu Kadale
Te Kom Jet E Di Qe Te
Kam Perjet Merak E Kam
Met Prek Du Met Hyp
Kadale Du Me Ty Kadale

REFRENI

Se Ty Te Ka Sjell Ty Te Ka
Sjell Ty Te Ka Sjell Zoti
Vec Per Mu. Mu Ka Bo
Hataja Ma Jep Shpirtin
Falma. Ty Te Ka Sjell Ty
Te Ka Sjell Zoti Vec Per
Mu. Mu Ka Bo Hataja.
U Ka Bo Hataja

TEKSTI DY

Kom Met Dasht Kadale E Met
Prek Kadale Mema Ndez
Zemren Mu Kadale Te Kom
Jet E Di Qe Te Kam Perjet
Merak E Kam Met Prek Du
Met Hyp Kadale Du Me Ty
Kadale

REFRENI DY

Se Ty Te Ka Sjell Ty Te Ka
Sjell Ty Te Ka Sjell Zoti
Vec Per Mu. Mu Ka Bo
Hataja Ma Jep Shpirtin
Falma. Ty Te Ka Sjell Ty
Te Ka Sjell Zoti Vec Per
Mu. Mu Ka Bo Hataja.
U Ka Bo Hataja

Se Ty Te Ka Sjell Ty Te Ka
Sjell Ty Te Ka Sjell Zoti
Vec Per Mu. Mu Ka Bo
Hataja Ma Jep Shpirtin
Falma. Ty Te Ka Sjell Ty
Te Ka Sjell Zoti Vec Per
Mu. Mu Ka Bo Hataja.
U Ka Bo Hataja

📋 TEKSTI I KARTOLINËS

Teksti i kartolinës duhet të përmbajë 1-6 rreshta:

ThenieShqip v5.0 © 2024