Më mbaj mend (për 1 muaj)

Hyrja është kryer me sukses!

Dërgo Një përmbledhje nga Halil Xani


Ju lutemi të sigurohuni që informacionet që po dërgoni të jenë të sakta. Përmbledhja duhet të jetë e publikuar, ndryshe nuk do të pranohet nga moderatorët tanë. Poezitë e përmbledhjes që nuk janë në teksteshqip, duhet ti dërgoni PËRPARA se të dërgoni një përmbledhje. Në rast se mungojnë poezi, përmbledhja nuk do të publikohet e pa plotë. Faleminderit për kohën tuaj.

Titulli *:


Viti i publikimit:
Shtëpia botuese:


Vendosni numrin që mban secila poezi në përmbledhje në katrorin anash titullit. Numrat duhen vendosur vetëm në poezitë që bëjnë pjesë në këtë përmbledhje dhe në rendin e duhur, d.m.th. numrin që kjo poezi ka në përmbledhje. Për shembull: poezisë që hap përmledhjen i duhet vendosur në krah numri 1 dhe kështu me radhë (Të tjerat lërini bosh)
 •   Alfabeti I Gjuhës Shqipe
 •   Dje Dhe Sot
 •   Eja Në Plazh
 •   Erdhën Piromanët
 •   Jam Bora
 •   Komandanti Është I Gjallë
 •   Kur U Nisën Për Kurbet
 •   Lirisë
 •   Më Thanë…
 •   Me Mbesat
 •   Me Short
 •   Nostalgjia
 •   Nuk Kemi Tjetër Tokë
 •   Para Varrit Të Komandantit
 •   Pse?
 •   Rilindja E Rilindjes
 •   Shumë Degë Në Një Trung
 •   Të Lumtë Mësuese
 •   Ura E Miqësisë
 •   Vjeshta
 •   Vjeshta Ecën Dhe Flet

Shënime:
Ju lutemi të na tregoni ku keni arritur të gjeni informacion për këtë përmbledhje.