Më mbaj mend (për 1 muaj)

Hyrja është kryer me sukses!

Dërgo Një përmbledhje nga Silvana Berki


Ju lutemi të sigurohuni që informacionet që po dërgoni të jenë të sakta. Përmbledhja duhet të jetë e publikuar, ndryshe nuk do të pranohet nga moderatorët tanë. Poezitë e përmbledhjes që nuk janë në teksteshqip, duhet ti dërgoni PËRPARA se të dërgoni një përmbledhje. Në rast se mungojnë poezi, përmbledhja nuk do të publikohet e pa plotë. Faleminderit për kohën tuaj.

Titulli *:


Viti i publikimit:
Shtëpia botuese:


Vendosni numrin që mban secila poezi në përmbledhje në katrorin anash titullit. Numrat duhen vendosur vetëm në poezitë që bëjnë pjesë në këtë përmbledhje dhe në rendin e duhur, d.m.th. numrin që kjo poezi ka në përmbledhje. Për shembull: poezisë që hap përmledhjen i duhet vendosur në krah numri 1 dhe kështu me radhë (Të tjerat lërini bosh)
  •   Amaneti
  •   Është E Rëndë
  •   Fjalët E Shqiponjës
  •   Keqdashesia Nuk Ka Nevoje Te Durohet
  •   Në Kafene
  •   Ndërsa Ditët
  •   Pesha E Fjalës
  •   Secret Love
  •   Valixhia
  •   Vëllezërit

Shënime:
Ju lutemi të na tregoni ku keni arritur të gjeni informacion për këtë përmbledhje.