Më mbaj mend (për 1 muaj)

Produksioni Euro Star - Perlat E Jugut 4 (Lerme O Zot Te Rroj)

Nga kjo faqe mund të dërgoni foto të kopertinës se diskut "Perlat E Jugut 4 (Lerme O Zot Te Rroj)" nga Produksioni Euro Star. Kujdes! Fotot me përmasa të vogla ose me shkrime të shtuara, nuk do publikohen. Përmasat ideale të fotos janë 600px x 600px

Dërgo Foto:

  Max: 3MB   Formatet: jpg, png, gif