Gjeje Me Sy Mbyllur (2)

Përgatiti:
stafi 11-10-12
Shkalla e Vështirësisë:
Ju nuk keni bërë hyrje në teksteshqip. Vetëm të regjistruarve do ti mblidhen pikët për çdo Quiz.