Më mbaj mend (për 1 muaj)

Foto Fëmijërie (10)

Përgatiti:
stafi 01-05-17
Shkalla e Vështirësisë:
Ju nuk keni bërë hyrje në teksteshqip. Vetëm të regjistruarve do ti mblidhen pikët për çdo Quiz.