Vorea Ujko

përkujtohet sot

në 32 vjetorin e vdekjes

Laver Bariu

përkujtohet sot

në 7 vjetorin e vdekjes