Më mbaj mend (për 1 muaj)

Dërgo një këngë:Këngëtari/Grupi:
Titulli i Këngës:

Featuring: (Vetëm në rast se ka bashkëpunime)

Videoklipi (Vendoseni nëse e keni linkun e videos në YouTube):

Teksti
Një këngë pa tekst në Teksteshqip, nuk ka shumë lidhje, prandaj ju lutemi të shkruani tërësisht ose pjesërisht tekstin:


(Mund të lihet bosh)