Më mbaj mend (për 1 muaj)

Hyrja është kryer me sukses!

Dërgo Një përmbledhje nga Agim Shehu


Ju lutemi të sigurohuni që informacionet që po dërgoni të jenë të sakta. Përmbledhja duhet të jetë e publikuar, ndryshe nuk do të pranohet nga moderatorët tanë. Poezitë e përmbledhjes që nuk janë në teksteshqip, duhet ti dërgoni PËRPARA se të dërgoni një përmbledhje. Në rast se mungojnë poezi, përmbledhja nuk do të publikohet e pa plotë. Faleminderit për kohën tuaj.

Titulli *:


Viti i publikimit:
Shtëpia botuese:


Vendosni numrin që mban secila poezi në përmbledhje në katrorin anash titullit. Numrat duhen vendosur vetëm në poezitë që bëjnë pjesë në këtë përmbledhje dhe në rendin e duhur, d.m.th. numrin që kjo poezi ka në përmbledhje. Për shembull: poezisë që hap përmledhjen i duhet vendosur në krah numri 1 dhe kështu me radhë (Të tjerat lërini bosh)
 •   Bajroni Në Tepelenë
 •   Fotografia E Gjolekës
 •   Heroike
 •   Krisma E Avni Rustemit
 •   Mësimi I Parë I Abetares
 •   Mulliri Pranë Degës
 •   Mustafa Matohiti, Shtatore
 •   Naganti I Isa Boletinit
 •   Në Vegjëlinë Me Hënë
 •   Qylymi I Nënës Sime
 •   Shqipëria
 •   Shqipja Jonë Me Dy Krerë
 •   Si Ëndërr...
 •   Udhë Në Kosovë
 •   Zanës

Shënime:
Ju lutemi të na tregoni ku keni arritur të gjeni informacion për këtë përmbledhje.