TEKSTESHQIP

Myslym Lela
Kaurkat
Lyrics

Amon shkojn kaurrëkat moj,
mu në kishe moj,kaurrkat,
Amon shkojn kaurrëkat moj,
mu në kishe moj,kaurrkat.

Aman nai mer prifti o,
kish o per kish e moj, kaurrkat
Aman nai mer prifti o,
kish o per kish e moj, kaurrkat.

O dil e shifni ju o kaurrkat e,vesh me ferexhe por si turkat e,
Dil e shifni ju o kaurreshat e,veshun allafronga si murgeshat e.

Aman shkojn kaurrkat o,
ne sheshinjolle o,kaurrkat,
Aman shkojn kaurrkat o
ne sheshinjolle o, kaurrkat

Aman nai mer prifti,
e nai bekon'e o,kaurrkat,
Aman nai mer prifti,
e nai bekon'e moj, kaurrkat.

E dile shifni ju o kaurrkat e vesh me, ferexhe por si turkat e,
O dil e shifni shifni ju kaurreshat e,
Veshun me nallone si turkeshat ee.

DËRGOI: