TEKSTESHQIP

Nick Kamarera & Alinka
Get A Life (mama Yette)
Lyrics

I swear I wanna be with you tonight
You gotta show me what is wrong or right
Because I never felt this way before
I wanna feel you now in my life
In my life, get a life,

Get a life, get a life
Why don't you take my life
Take my life, take my life

You have to get a life
Get a life, get a life
Why don't you take my life
Take my life, take my life.

Yette Mama
Yette yette
Mama yette [ x4 ]

I said I wanna be with you tonight(yeah)
You gotta show me what is wrong or right
Because I never felt this way before
I wanna feel you now in my life
In my life, get a life,

Get a life, get a life
Why don't you take my life
Take my life, take my life

You have to get a life
Get a life, get a life
Why don't you take my life
Take my life, take my lïfe.

Yette Mama
Yette yette
Mama yette [ x4 ]

Yette Mama
Yette yette
Mama yette [ x4 ]

Yette Mama
Yette yette
Mama yette [ x4 ]
INFO
Zgjerohet videoteka e muzikës shqiptare, sepse materiali muzikor bëhet i disponueshëm tek ne i përpunuar me vlera artistike edhe me videoklip, i cili u publikua më 28 Shtator 2011.