Më mbaj mend (për 1 muaj)

Gjeni Kush Është Vizatuar (3)

Përgatiti: Plarent Nasto
stafi 10-05-13
Shkalla e Vështirësisë:
Ju nuk keni bërë hyrje në teksteshqip. Vetëm të regjistruarve do ti mblidhen pikët për çdo Quiz.