Quiz Për 100-Vjetorin: Foto Me Flamur (2)

Përgatiti:
stafi 30-09-12
Shkalla e Vështirësisë:
Ju nuk keni bërë hyrje në teksteshqip. Vetëm të regjistruarve do ti mblidhen pikët për çdo Quiz.