Më mbaj mend (për 1 muaj)

#Selfie 1

Përgatiti: Plarent Nasto
stafi 03-10-12
Shkalla e Vështirësisë:
Ju nuk keni bërë hyrje në teksteshqip. Vetëm të regjistruarve do ti mblidhen pikët për çdo Quiz.