TEKSTESHQIP

Zaim Hasrama
Jalla Shofer
Lyrics

Jalla shofer jalla
ku je tuj shkue
jalla shofer jalla
ku je tuj shkue
se kjo rruga jote shofer
larg te ka qellue
se kjo rruga jote shofer
larg te ka qellue

Jalla shofer jalla [ref x4]
ku je tuj shkue

Jalla shofer jalla
more djalo i rie
jalla shofer jalla
more djalo i rie
o por te lutem ty shofero
mos e pi rakine
o por te lutem ty shofero
mos e pi rakine

Jalla shofer jalla [x2]
more djale i rie
jalla shofer jalla
mos e pi rakine

Jalla sofer jalla

Jalla sofer jalla

Jalla sofer jalla

Jalla sofer jalla

Jalla shofer jalla [ref x2]
ku je tuj shkue

Jalla shofer jalla
more djale i rie
jalla shofer jalla
mos e pi rakine

DËRGOI: