TEKSTESHQIP

Adem Ramadani
Dijetaret Shtiptarë
Lyrics

Zot të falënderit
që me mëshirën tënde
Pas çdo dimri qon behar
Mbajte gjallë këtë Fe
E çdohere brez pas brezi
Na dërgove dijetarë

Vjen një yll nga Shkodra
Shëndriti n’gjithë umetin
Dituri të thellë islami
Besnik deri n’vdekje
Hapave të profetit
Muhadithi sheih Albani x2

Na nderojnë na bëjnë krenar
Diturinë na e lan thesar

Lum për bijtë që pat Islami
Abdulkadri dhe Albani
E Shuajbi një binar
Lum për bijtë që pat Islami
Në gjithë botën ju dul zani
Dijetarë të mëdhenj shqiptarë

Vrellë e Istogut e lumja ti çka rrite
Shpirt bujari zemër buti
Dituria jote nektar për çdo talebe
Abdulkadër ArrnautiX2

Na nderojnë na bëjnë krenar
Diturinë na e lan thesar

Lum për bijtë që pat Islami
Abdulkadri dhe Albani
E Shuajbi një binar
Lum për bijtë që pat Islami
Në gjithë botën ju dul zani
Dijetarë të mëdhenj shqiptarë

Tërë jetën hadithit
Me zell ti ja kushtove
Tetëdhjetë e tetë mote
Shuajb Arrnauti peshon qindra vëllime
Flet për ty vetë puna jote x2

Na nderojnë na bëjnë krenar
Diturinë na e lan thesar

Lum për bijtë që pat Islami
Abdulkadri dhe Albani
E Shuajbi një binar
Lum për bijtë që pat Islami
Në gjithë botën ju dul zani
Dijetarë të mëdhenj shqiptarë x2

DËRGOI: