TEKSTESHQIP
Britney Spears
3 (three)
Flag AnglishtAnglisht
1, 2, 3
Not only you and me
Got one eighty degrees
And I'm caught in between
Countin'
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Gettin' down with 3P
Everybody loves ***
Countin'

Babe, pick a night
To come out and play
If it's alright
What do you say?

Merrier the more
Triple fun that way
Twister on the floor
What do you say?

Are - you in
Livin' in sin is the new thing (yeah)
Are - you in
I am countin'!

1, 2, 3
Not only you and me
Got one eighty degrees
And I'm caught in between
Countin'
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Gettin' down with 3P
Everybody loves ***
Countin'

Three is a charm
Two is not the same
I don't see the harm
So are you game?

Lets' make a team
Make 'em say my name
Lovin' the extreme
Now are you game?

Are - you in
Livin' in sin is the new thing
Are - you in
I am countin'!

1, 2, 3
Not only you and me
Got one eighty degrees
And I'm caught in between
Countin'
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Gettin' down with 3P

1, 2, 3
Not only you and me
Got one eighty degrees
And I'm caught in between
Countin'
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Gettin' down with 3P
Everybody loves ***
Countin'

Babe, pick a night
To come out and play
If it's alright
What do you say?

Merrier the more
Triple fun that way
Twister on the floor
What do you say?

Are - you in
Livin' in sin is the new thing (yeah)
Are - you in
I am countin'!

1, 2, 3
Not only you and me
Got one eighty degrees
And I'm caught in between
Countin'
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Gettin' down with 3P
Everybody loves ***
Countin'

Three is a charm
Two is not the same
I don't see the harm
So are you game?

Lets' make a team
Make 'em say my name
Lovin' the extreme
Now are you game?

Are - you in
Livin' in sin is the new thing
Are - you in
I am countin'!

1, 2, 3
Not only you and me
Got one eighty degrees
And I'm caught in between
Countin'
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Gettin' down with 3P
Everybody loves ***

What we do is innocent
Just for fun and nothin' meant
If you don't like the company
Let's just do it you and me
You and me...
Or three....
Or four....
- On the floor!

Everybody loves ***

What we do is innocent
Just for fun and nothin' meant
If you don't like the company
Let's just do it you and me
You and me...
Or three....
Or four....
- On the floor!
3 (tre)
Flag ShqipShqip
1, 2, 3
Jo vetëm ti dhe unë
More një tetëdhjetë gradë
Dhe unë jam e zënë në mes
Numëro
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Shkon të poshtë me 3p (pikë/poena)
Të gjithëve ju pelqën ***
Numëro

Babe, zgjedhë një natë
Për të dalë dhe të luajë
Nëse është në rregull
Çfarë po thu?

Merrier më shumë
Triple (tepër) argëtim në këtë menyrë
Twister (një lojë) në tokë
Çfarë po thu?

A je "in"
Të jetosh në mëkatin është gjë e re (yeah)
A je "in"
Jam dukë numëruar!

1, 2, 3
Jo vetëm ti dhe unë
More një tetëdhjetë gradë
Dhe unë jam e zënë në mes
Numëro
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Shkon të poshtë me 3p (pikë/poena)
Të gjithëve ju pelqën ***
Numëro

(Numri) Tre është një bukuri
(Numri) Dy nuk është i njëjtë
Unë nuk shoh të keqen
Pra je në lojë?

Le të bëjmë një ekip
Bëri për të thënë emrin tim
E don ekstremizmën
Tani je në lojë?

A je "in"
Të jetosh në mëkatin është gjë e re (yeah)
A je "in"
Jam dukë numëruar!

1, 2, 3
Jo vetëm ti dhe unë
More një tetëdhjetë gradë
Dhe unë jam e zënë në mes
Numëro
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Shkon të poshtë me 3p (pikë/poena)


1, 2, 3
Jo vetëm ti dhe unë
More një tetëdhjetë gradë
Dhe unë jam e zënë në mes
Numëro
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Shkon të poshtë me 3p (pikë/poena)
Të gjithëve ju pelqën ***
Numëro

Babe, zgjedhë një natë
Për të dalë dhe të luajë
Nëse është në rregull
Çfarë po thu?

Merrier më shumë
Triple (tepër) argëtim në këtë menyrë
Twister (një lojë) në tokë
Çfarë po thu?

A je "in"
Të jetosh në mëkatin është gjë e re (yeah)
A je "in"
Jam dukë numëruar!

1, 2, 3
Jo vetëm ti dhe unë
More një tetëdhjetë gradë
Dhe unë jam e zënë në mes
Numëro
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Shkon të poshtë me 3p (pikë/poena)
Të gjithëve ju pelqën ***
Numëro

(Numri) Tre është një bukuri
(Numri) Dy nuk është i njëjtë
Unë nuk shoh të keqen
Pra je në lojë?

Le të bëjmë një ekip
Bëri për të thënë emrin tim
E don ekstremizmën
Tani je në lojë?

A je "in"
Të jetosh në mëkatin është gjë e re (yeah)
A je "in"
Jam dukë numëruar!

1, 2, 3
Jo vetëm ti dhe unë
More një tetëdhjetë gradë
Dhe unë jam e zënë në mes
Numëro
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Shkon të poshtë me 3p (pikë/poena)
Të gjithëve ju pelqën ***

Çfarë bëjmë ne është e pafajshëm
Vetëm për argëtim dhe për asgjë kryesor
Nese ti nuk e don këtë kompani
Le të bëjmë ti dhe unë
Ti dhe unë...
Ose tre...
Ose katër...
- Në tokë!

Të gjithëve ju pelqën ***

Çfarë bëjmë ne është e pafajshëm
Vetëm për argëtim dhe për asgjë kryesor
Nese ti nuk e don këtë kompani
Le të bëjmë ti dhe unë
Ti dhe unë...
Ose tre...
Ose katër...
- Në tokë!