TEKSTESHQIP

Dardan
Goodbye/Bye Bye Bye
Lyrics

Oh nein, oh nein
Kein'n Bock, ja, du killst mein’n Vibe, bye, bye
Oh nein, oh nein
Kein'n Bock, denn ich bin zu high, [?]

[Hook]
Goodbye, -bye, -bye, -bye, -bye
Guck jetzt mein' Vibe, Vibe, Vibe, Vibe, Vibe
Ich will ganz allein, -lein, -lein, -lein, -lein sein
Goodbye, goodbye, goodbye
Goodbye, -bye, -bye, -bye, -bye
Guck jetzt mein’ Vibe, Vibe, Vibe, Vibe, Vibe
Ich will ganz allein, -lein, -lein, -lein, -lein sein
Goodbye, goodbye, goodbye
[...]