TEKSTESHQIP

Eri Qerimi
Sukarije
Lyrics

Chajorije meladhije
Chajori śukarije
Ka marav tu
Tu me ka ma marav tu
Ka marav tut chajorije
Oj none eri gilave
Oj none silvio bashave
Hajde chajorije rraka tak tak
I muzika tuke amen keraja

Oj none keli bashave
Oj none festimi mixone
Hajde charojije rraka tak tak
I muzika tuke amen keraja
Chajorije shukarije
Chajorije meladhije
Oj none eri gilave
Oj none silvio bashave
Oj none keli bashave
Oj none festimi mixone
Hajde charojije rraka tak tak
I muzika tuke amen keraja
Hajde charojije rraka tak tak
I muzika tuke amen keraja
INFO
Autor i tekstit është vetë këngëtari, ndërsa për arranzhimin u përkujdes Festim Gici.