TEKSTESHQIP

The Daggs
Botë E Paqe
Lyrics

Mbjidhemi te rrenjët e njeriut me shpirt të lirë
Falemi me paqe dhe kërkojëm të rrimë mirë
Mirremi për dorje dhe lironemi gjithë bashkë
Jecjëm të bekuar ma jo vetëm pë’ Pashkë
Mbjidhemi te bota çë isht e njomë për ne të thatë
Natura po na pyen: nga, mua te ku më latë?
Mbjidhemi te bota, xathur si i pari burrë
Vumë një bimë paqje çë ngë ka teret kurrë
Ngë ka teret kurrë kjo paqe këtu
Ngë ka vdesënj kurrë kjo paqe këtu
Moj e bukura More
si të lashë e më s’të pashë
e më s’të pashë

TERRA E PACE
Torniamo alle radici dell’uomo dallo spirito libero
salutiamoci in pace e cerchiamo di stare bene
prendiamoci per mano e liberiamoci tutti insieme
camminiamo beatamente ma non solo a Pasqua
Torniamo alla terra che è gentile per noi testardi
la natura non fa che chiederci: dove mi avete lasciata?
torniamo alla terra, scalzi come il primo uomo
mettiamo una pianta di pace che non dovrà mai seccare
non seccherà mai questa pace
non morirà mai questa pace
O mia bella Morea
ah come ti lasciai
e mai più ti vidi