TEKSTESHQIP

Grupi Shega
Zëmbra Jime
Lyrics

Zëmbra jime, gjegj çë të thom
një fëmijë sytë i zgardhëllon
se gjithë atë çë sheh e sheh për të parën herë
e të ndihet te Parrajsi ngë ka bzonjë verë
Zëmbra jime, gjegj çë lurinj
një fëmijë sytë i ka të zbëllimë
se si të botës kështu të jetës ai ndihet bir
e të ndihet te Parrajsi ngë ka bzonjë birrë
Zëmbra jime, gjegj çë rëkonj
një fëmijë gjellën mënd na e mësonjë
mënd klanjë dhjetë orë me një glu i shqerrë se u gorromis
ma ashtu si ngrëhet rrjedh pamet, ngë ndodhet te një pisë
Zëmbra jime, gjegj çë vajtonj
një fëmijë jetën mënd na e zblonjë
se për atë ë një gjitoni, një shpi plot dashuri
e të ndihet te Parrajsi ngë ka bzonjë raki
Zëmbra jime, gjegj çë të thom
një fëmijë sytë i zgardhëllon
se gjithë atë çë sheh e sheh për të parën herë
e të ndihet te Parrajsi ngë ka bzonjë verë