TEKSTESHQIP

Grupi Shega
Jarruri Hera
Lyrics

Rrini mirë se jam e vemi
Më thonë Surra, kam njëzetë vjeç
e vurxën bura, më thanë ‘ka veç’
e kësulën vura, dhromin zura
ma kur jarrura, e ligë e xura
Fala mëmën me lotë te sytë
fala tatën me kryet pë’ lartë
me tim vëllezër lashë gjithë gjërinë
se te kjo jetë ngë mënd rrosh pa kartë
se këtu, vërtet, pititi ë i fort
e gjithë këto lufta, gjithë këto guerrë
jan’e na humbjën te një varr,
jan’e na humbjën te një varr
Rrini mirë se jam e vemi
Sot, vërtet, ë një ditë pa gaz
se varka e sprënxës te ujët u mbraz
kurorën e vura ma ë glëmbash
e jam pa unazë
Kush i ftes në u ka jik?
në ka lë vajzë edhe miq
i ftes njeriu, ë fati i lig
o i ftes i bardhi çë po ha si mish
këtë botë e qosme ka leu gjithqish
ma çë te bura u, mut, fashist
më do vdekur, te dejti si pishk
çë i ftes u në leva pa këmishë?
Rrini mirë se jam e vemi