TEKSTESHQIP

Kenge Gjakovare
Rrehi Teli Per Spahi
Lyrics

Rehi teli per spahi
Derman na baft Perendia
Per me i n'dejt dushmanit karshi,
Ka urdhnu dovlet Alija.
Prej dovlet Alis dul Dovleti
Gajret bani Dini e Islami
Lum kush ja marrin' ketij myradi,
Fetfane e jep Sheh Islomi.
Hakikat fjala kur'anit
Na te lidhem n'itikat
Nji sahat karshi dushmanit
si me u fal n'Arafat.
Hakikat ish kon Misirlija
per ym-met e Muhametit
N'dor' te murtatit asht' mbet njerzia,
jane nishanet e kiametit.
Me shtatdhjet na u kendu fermani
Dua bajshin neper xhami
Gazali na u ba Sulltani
Myzhde e madhe per Shqipni..