TEKSTESHQIP

Lavda
Te Dua
Lyrics
(Feat. Sl-g)

Wettem ty te duaa
Ti je per muaa
wetem ty te duaa
Moss e ndjeh wetten larg ku ti qqendro bashk me mua
ndije wetten mir kur te them se wetem ty te dua
ndjeh fuqin e dashuris, largo ndjenjen e wettmis sse qeshtu
jja komm niss em lufftu per ni Kiss
hajjde afeer meje shpiRtt, mjaft ike mos e hezitto wetten tti
ppo e shkkatrron, ppo e mohhon ni poezzi
ngaat em dashuRii qe e ndjem ne tte dy veqq per ty LOQK ket letter du em shkky
Gjithqka qa kki newoj un per ty tanna i bboj une shum mir te kupptoj
zemmeR ty ste lenndoj ,ndoshta pak po e tepproj ppo kom te dRejtt te gabboj
kur lufftoj nukk e mohhoj se wettja para s`konntroLLoj
sse dashurija mi ka mbyLL sytt fjjala me ka mbeett ne fytt
nukk po dess po mujj e qess nga emmer tonna atto po ddess
affer ty kur ttkom sillem dridhem un po edhe sillet aRssyettohet
zemmeR dashurijaa po me shkkatrron

Ref:
Wettem ty te dua
wettem ty te dashuroj
shpirT falma gabbimin
se me sdott lendoj [2].

Pse kkaq shum ppom kundeeRshton treggom qqa pott munggon kuR ppo fol me mu
ppo endRRonn e happ zemRene e maLLkkon
psse tte nja psse me nje ktto jon poke te kssaj kohe,
kkoha ndrysshon nukk e besson
ssod me mue neseR me tjeeteR kkan keshttu ma sskam qa tte fLass sse kjo
zemeer don ppo me pLass nukk po ma rras kur unn po fLass nukk gabboj
kur te thrrass ne mees te nattes dhe enddroj peR tty
me ssy qeel te eendRRoj po edhe enddra bbohet reaaLitett edhe psse ti potte wRett
sspo ka kupptim moss me qeeL me tty thell ne zeemeR me kke hy
kur t`shikoj ty en ssy e ndjeej wetten pLott me dashurij
se ddi a sspo kupptoj psse kaqq shum un po gabboj
kkuR o zgjett wetten s`kundeeRshtojj loqqk wettem ty te ddashuRoj
ppo peR mjafft sdi mo qaa me shkRu, nissja ti foL peR mmu 1-ssen e kke miR
ppo kettu thumii neRssy a ti mthave .

Ref:
Wettem ty te dua
wettem ty te dashuroj
shpirT falma gabbimin
se me sdott lendoj [6].

DËRGOI: