TEKSTESHQIP

Xeni (Shkelzen Jetishi)
Koha Nuk Të Pret
Lyrics

-te kkam luut te kkam luut
sii askuush askkenndd
ee tii mmshitshhe mmennd
mm;thOjjshe mme tyy nuK vii
mmthOjjshhe mme ty nuK rri
e ttash mmbette vett
mmOjj e buukur Ohh
vOnn tkka daL gjumii
nuK jje tii biijja e mmbrettitt
mOjj e bukuur oo
pooshtra kattunniit
kkeq ii bOnne vettem vetiitt

reeF;

ttash kur mmbette vett
shumm pott vvjjen innatii
mme nnje ttjeter kur
mmshe muu
kOhha nuK tte pprett
shppejjt pO hheC sahhatii
jje vOnuu shumm jje vOnuu
ttash kur mmbette vett
shumm pott vvjjen innatii
kur mme shhe mu dOr pper dOre
kOhha nuK tte pprett shpejjt
pO hheC sahhati
shumm kke zgjjeddh asgjje nuk moorre.!

-te kkam lut te kkam lutt sii askush askkenndd ee ti mmshittshe mmenndd
mthOjshhe mme ty nuK vi
mmthOjjshhe mme ty nuK rri
ee tash mmbeette vett
mOjj e buukuur OO -
vOn tkka daL gjumii
aa nuK jje tii biija e mmbrettiit
mOjj e buukuur oo
poshtra kkatunitt
kkeq ii bOnne vettem vetiit

reeFF;

ttash kur mmbette vett
shumm pott vvjjen innatii
mme nnje ttjeter kur
mmshe muu
kOhha nuK tte pprett
shppejjt pO hheC sahhatii
jje vOnuu shumm jje vOnuu
ttash kur mmbette vett
shumm pott vvjjen innatii
kur mme shhe mu dOr pper dOre
kOhha nuK tte pprett shpejjt
pO hheC sahhati
shumm kke zgjjeddh asgjje nuk moorre.#

DËRGOI: