TEKSTESHQIP

Bajramali Idrizi & Asan Memishi
Vjen Prej Shekujsh Një Ushtimë
Lyrics

Vjen prej shekujsh një ushtim’
Gjoku i Mujës hingëllin’
Hingëllin’ e kërkon zot
T’marri frym’ Mal’sia sot.
Po l’shojn’ zanin bjeshk’t e Sharrit:
-Kush ka besën e shqiptarit
Bashk’ të mblidhemi n’Kala
Me “komit” kem’ me u përla.
Doli n’log Sllatina nga Rrafshi
Poroj,Shemshova e Nerashti
Drenoveci e l’shoj haberin:
-Prit Vojvod,o se ma sheh sherin!

Do t’i ham’ ne plumbat me dham’
S’lejojm’ shqipen me nëpërkam’
Do t’i zam’ predhat me dor’
Se na jemi-o djem mal’sor.
Na ka lindur nana Loke
Për me i dalun zot k’saj toke
Do ta vrasim padrejt’sin’
Do ta ndreqim historin’.
Doli n’log Sllatina nga Rrafshi
Poroj,Shemshova e Nerashti
Drenoveci e l’shoj haberin:
-Prit Vojvod,o se ma sheh sherin!

Teksti dhe komponimi: Syrja Etemi