TEKSTESHQIP
Elina Duni
Cobankat
Flag ShqipShqip
Çobankat moj që shkojnë zallit dhe moj çobankat
për inat moj të çobanbashit dhe moj çobankat.

O, rri, rri, o moj të mjerat
sa lezet ju kanë balukeprerat,
O moj të mjerat, balukeprerat.

Çobankat moj që shkojnë drenicës dhe moj çobankat
për inat moj të dhaskalicës dhe moj çobankat.

O, rri, rri, o moj të mjerat
sa lezet ju kanë kalemqarkat,
O moj të mjerat, balukeprerat.

Çobankat moj që shkojnë malit dhe moj çobankat
për inat moj të dhaskalit dhe moj çobankat.

O, rri, rri, gratë e Oçishtit
shtatë a tetë unaza rreth pas gishtit,
O moj të mjerat, balukeprerat.
The Shepherdesses
Flag AnglishtAnglisht
The shepherdesses walk on the pebbles
to anger the shepherd chief.

Poor women
How beautiful they are
with their fringes.

The shepherdesses walk under the dogwood trees
to anger the schoolmistress.

Poor women
How beautiful they are
with combs in their hair.

The shepherdesses walk to the mountain
to anger the schoolteacher.

The women of Oçisht
they have seven to eight rings on their fingers.
Poor women, how beautiful they are with their fringes.