TEKSTESHQIP
Elina Duni
Baresha
Flag ShqipShqip
Hej kam rrit shtatin
ndër këto male.
Bashkë me qingja edhe dele
me bylbyla nër zabele.
Mbas kumbanës lojë e gëzime
si shqiponja ime.

O era lun me barin o naninani
O ani shoqet lozin o naninani
O fusha gaz po veshet o naninani
O lule e bar po qeshin naninani

O dridhet mali ç’ka u ba?
O lujnë bareshat në shulla.

Hej po tingëllojnë
shumë kumbana.
Po gurgëllon proi malore
lart në qiell bjeshka me bore.
N’bjeshkë dashnia brengë e madhe
sot nji fyell nuk kallet.
The Shepherdess
Flag AnglishtAnglisht
Hey, I was raised in these mountains
Together with sheep and lambs
And nightingales in the bushes

After the bells tolled
There is so much joy
Like the eagles soaring in the sky

Oh, here the flowers bloom
Here my friends enjoy
And in the delightful fields
The daises laugh

The mountain trembles
What has happened ?
Oh, it’s just the shepherdesses
Romping joyfully

Hey, so many bells chiming
The mountain streams as they ripple
Up above peaks with snow
In the mountains, love is a plea
Today there is no flute sounding