TEKSTESHQIP

Elizabeta Marku
Dy Lula Mi Ka Vasha
Lyrics

Ooo kem nji u banem dy dy lula mi ka vasha vasha ka bylbylin o qe kendoj te malit o sa per hater djalit o Kem dy u na ba tre tre muj ka tetrzia dy lula mi ka vasha vasha ka bylbylin o qe kendoj te malit o sa per hater djalit o Kem tre u bana kater kater kam mi ka dhia tre ka muj terezia dy lula mi ka vasha vasha ka bylbylin o qe kendoj te malit sa per hater djalit o Kem kater u bam pese pes gishta mi ka dora kater kam mi ka dhia tre ka muj terezia dy lula mi ka vasha vasha ka bylbylin o qe kendoj te malit o sa per hater djalit o Kem pese u banem gjashte gjashte muj ka gjysma vitit pes gishta mi ka dora kater kam mi ka dhia tre ka muj terezia dy lula mi ka vasha vasha ka bylbylin o qe kendoj te malit o sa per hayer djalit o Kem gjashete u banem shtate shtat sy mi ka shejtani gjashte muj ka gjysma vitit pes gishta mi ka dora kater kam mi ka dhia tre ka muj terezia dy lula mi ka vasha vasha ka bylbylin o qe kenkendoj te malit o sa per hater djalit o Kem shtate u banem tete tet men esht gruja vete shtat sy mi ka shejtani gjashte muj ka gjysma vitit pes gishta mi ka dora kater kam mi ka dhia tre ka muj terezia dy lula mika vasha vasha ka bylbylin o qe kendoj te malit o sa per hater djalit o Kem tete u banem nant nant muj man vasha djalin tet sy naj ka dauleti shtat sy mi ka shejtani gjasht muj ka gjysma vitit pes gishta mi ka dora kater kam mi ka dhia tre ka muj terzia dy lula naj ka vasha vasha ka bylbylin o
qe kendoj te malit o sa per hater djalit o Kem nan u banem dhjete dhjet men esht gruja vete o nan muj man vasha djalin tet sy naj ka dauleti shtat sy mi ka shejtani o gjasht muj ka gjysma vitit pes gishta mi ka dora kater kam i ka dhia tre ka muj terzia dy lula mi ka vasha vasha ka bylbylin o qe kendoj te malit o sa per hater djalit o Kem dhjet u bem njimdhete njimdhet muj man pela mazin dhjet men esht gruja vete o nan muj man vasha djalin tet sy naj ka dauleti shtat sy mi ka shejtani gjasht muj ka gjysma vitit pes gishta mi ka dora kater kam i ka dhia tre ka muj terezia dy lula mi ka vasha vasha ka bylbylin o qe kendoj te malit o sa per hater djalit o Kem njimdhet u bam dymdhet dymdhet muj mi ka viti njimdhet muj man pela mazin dhet men esht gruja vete o nan muj man vasha djelit tet sy naj ka dauleti shtat sy mi ka shejtani gjashte muj ka gjysma vitit pes gishta mi ka dora kater kam i ka dhia tre ka muj terezia dy lula mi ka vasha vasha ka bulbylin o qe kendoj te malit o sa per hater djalit o.
INFO
Krijimi muzikor ka ardhur tek artdhashësit i realizuar në aspektin vizual me anë të një videoklipi, i cili u publikua më 2 Tetor 2019. Për këngën ka punuar si orkestrues Behar Neli.