TEKSTESHQIP

Marigona
Nëse Do T'më Afrohesh
Lyrics

Je mésuar qé té gjithé
té té ndjekin pas,gjithmoné
Por dije miré sigurisht
se uné kurré i pari nuk
do té flasé,s'mé béhet voné

T'kam kérkuar, t'kam shikuar
dhe ti kété e di miré,
e kam veq njé deshiré
béhu pak mé e liré
kété puné mos e béjé mé té véshtiré

REFF.(x2)
Nese do t'mé afrohesh
s'do té pendohesh dot,
dhe pse s'do té rrézohesh
pse ende mendohesh kot

Deri dje bash cdo gjé pér
ty ishte e lehté, sa e lehté
por tani mé,mé né fund
edhe ti ke hasur
né piké té nxehté
s'éshté mé e njejté

Ke ndryshuar, s'ke gabuar
dhe ende s'éshté voné
nuk do t'zgjasé pergjithmoné
nese nuk mé tregon se do té
ndryshosh pér dashuriné toné

REFF.(x2)
Nese do t'mé afrohesh
s'do té pendohesh dot,
dhe pse s'do té rrézohesh
pse ende mendohesh kot

Ke ndryshuar, s'ke gabuar
dhe ende s'éshté voné
nuk do t'zgjasé pergjithmoné
nese nuk mé tregon do té
ndryshosh pér dashuriné toné

REFF.(x3)
Nese do t'mé afrohesh
s'do té pendohesh dot,
dhe pse s'do té rrézohesh
pse ende mendohesh kot